Gerek İlçe merkezi gerekse köy ve kasabalarda eğlence ve lüksten uzak, mütevazi ve sakin bir yaşantı görülür. Bu duruma ilçenin gerek coğrafi yapısı gerekse ulaşım yönüyle civar il ve ilçelerle irtibatın az oluşu ile birlikte gelir seviyesinin düşük olması sebep olmaktadır. İlçe dışardan göç almamış ve almamaktadır. İlçede kapalı toplum yapısı olduğu için halk gelenek, görenek, örf ve adetlerine son derece bağlıdır.