Gerek İlçe merkezi gerekse köy ve kasabalarda eğlence ve lüksten uzak, mütevazi ve sakin bir yaşantı görülür. Bu duruma İlçenin gerek coğrafi yapısı gerekse ulaşım yönüyle civar şehir ve ilçelerle irtibatın az oluşu ile birlikte gelir seviyesinin düşük olması sebep olmaktadır. İlçe dışardan göç almamış ve almamaktadır. İlçede kapalı toplum yapısı olduğu için halk gelenek, görenek, örf ve adetlerine son derece bağlıdır.