Emin İPEK
Yazı İşleri Müdür V.
 
 
 
 
 
 
 
     Telefon      : 0332 418 13 15-20
 Faks          : 0332 418 19 67
                                         Adres        : Hükümet Konağı 2. Kat Hadim/KONYA
                       www.hadim.gov.tr