Merkez Nüfus Toplam : 3145
Mahalleler  : 9675
Erkek          : 6396
Kadın          : 6424
Toplam       : 12820