Merkez Nüfus Toplam : 3145
Mahalleler                    : 9675
Erkek                            : 6396
Kadın                           : 6424
  Toplam                         : 12820